top of page

PIENRYHMÄT JA KURSSIT

Flou tarjoaa erilaisia voimauttavia kursseja ja pienryhmiä.
Voit myös ehdottaa uutta ryhmää!
 
Tutustu lisää kursseihin ja ryhmiin:
GrouMama
FlouMama
Groun' Mamas 
FlouSoul 
GrouMama
GrouMama - KEVÄT 2018

Oletko alle kouluikäisen lapsen äiti? GrouMama on juuri sinulle suunniteltu keskusteluryhmä. Ryhmässä voit jakaa kokemuksiasi, saada vertaistukea sekä ammattilaisen tuen, ja samalla myös oppia edistämään omaa ja lasten hyvinvointia. Jokaisella ryhmäkerralla on oma aiheensa. Aiheet liittyvät tiiviisti lapsiperheiden arkeen. Ryhmässä keskustellaan mm. äitiyteen liittyvistä tunteista, voimavaroista, perheen pelisäännöistä, lapsen tunnekehityksestä, varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä, ja parisuhteesta. Lisäksi jokaisella tapaamisella opitaan tietoisen läsnäolon taitoja. Ryhmän aiheet on suunniteltu erityisesti siitä näkökulmasta, että perheen lapsista ainakin osa on alle kouluikäisiä (0-6v.). 

 

Ryhmän toiminta jakautuu kahteen jaksoon. Sitoudut ensin vain 1. jakson tapaamisiin, ja päätät sitten haluatko jatkaa ryhmän toisessa osuudessa. Kumpikin jakso pitää sisällään 5 viikottaista tapaamista. Ryhmä kestää yhteensä 10 tapaamisen ajan. Jaksojen välissä on tauko. Ryhmän vetäjänä toimii psykologi Laura Viljanen. 

I. JAKSO

1. tapaaminen: Oma hyvinvointi ja voimavarat

2. tapaaminen: Koko perheen unikoulu

3. tapaaminen: Perheen pelisäännöt

4. tapaaminen: Parisuhde ja perhe

5. tapaaminen: Jakson koonti - Oman äitiyden tarina

II. JAKSO

6. tapaaminen: Vauvan kanssa - varhainen vuorovaikutus

7. tapaaminen: Taaperon kanssa - temperamentti ja uhma

8. tapaaminen: Leikki-ikäisen kanssa - tunnetaidot

9. tapaaminen: Oman äitiyden tarina & osallistujien toivoma aihe

10. tapaaminen: Jakson koonti - Grou'nMamas 

  

KENELLE: äidille, jonka lapsi ei vielä ole kouluikäinen

PAIKKA: Tikkurila, Vantaa

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: max 8 osallistujaa/ryhmä,

vähintään 5 osallistujaa jotta ryhmä toteutuu

AJANKOHTA: kevät 2018

KESTO:

1. JAKSO: 5 x 2t, yhteensä 10 tuntia

2. JAKSO: 5 x 2t, yhteensä 10 tuntia

HINTA: 

1. JAKSO: 25e/krt, yhteensä 125e

2. JAKSO: 25e/krt, yhteensä 125e

ILMOITTAUTUMISAIKA: ilmoittautumiset 23.4. mennessä

1. JAKSON AIKATAULU: 

1. tapaaminen ti 8.5. klo 17.30 - 19.30

2. tapaaminen ti 15.5. klo 17.30 -19.30

3. tapaaminen ti 22.5. klo 17.30 - 19.30

4. tapaaminen ti 29.5. klo 17.30 - 19.30

5. tapaaminen ti 5.6.  klo 17.30 -19.30 

2. JAKSON AIKATAULU:

tarkentuu yhteistyössä ryhmän kanssa

 

Lisätietoja ryhmästä saat psykologipalveluflou@gmail.com

MUISTA TUTUSTUA ILMOITTAUTUMISEHTOIHIN SIVUN LOPUSSA! 

Groun'Mamas
Groun' Mamas

Jos olet jo osallistunut GrouMama keskusteluryhmään, voit jatkaa Groun' Mamas ryhmässä. Ryhmä muodostetaan juuri sinun ja muiden osallistujien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Ryhmässä voidaan mm. jatkaa aikaisempien ryhmätapaamisten aiheiden käsittelyä, ja ryhmän vetäjät voivat tuoda ryhmään uusia teemoja keskustelun tueksi. Ryhmä voi myös toimia tukipilarina perheen elämäntilanteeseen liittyen.  

FlouMama
FlouMama

Vauva-aika, pikkulapsiperheen aika, toisin sanoen ruuhkavuodet ovat ainutlaatuinen ajanjakso ihmisen elämässä. Se on ihanaa aikaa, mutta se voi olla myös hyvin raskasta aikaa. Pienten lasten vanhempien arki on usein kiireistä. Moni voi kokea suorituspaineita ja oma hyvinvointi alkaa tuntua kaiken kiireen keskellä etäiseltä. Vaippojen, muskareiden, huonosti nukuttujen öiden, harrastusten ja känkkäränkkä-päivien keskellä voi olla vaikea erottaa mikä on olennaista. Mikä lisää hyvinvointia? Mikä verottaa sitä? Miten voisin oppia tunnistamaan nämä tekijät? Miten voisin vaikuttaa niihin? Olenko ainut josta tuntuu tältä?

 

FlouMama -kurssi on suunniteltu Sinulle, pienen lapsen (0-5v.) äidille. Kurssi on voimauttava: osallistujana saat välineitä oman hyvinvointisi lisäämiseen. Kurssilla opit tunnistamaan omaan hyvinvointiin vaikuttavia stressitekijöitä, etsit omia voimavaroja, ja harjoittelet stressinhallintaa rentoutumisen ja tietoisen läsnäolon keinoin. Kurssi auttaa sinua huomaamaan, miten itse voit omalla toiminnallasi vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Lisäksi kurssilla keskustellaan ja jaetaan kokemuksia vaikka toiminnan painopiste ei ole pelkässä keskustelussa. FlouMama on samalla sinulle vertaistukiryhmä, sillä kurssilaiset ovat samassa elämäntilanteessa.

Tietoisessa läsnäolossa pyritään vapautumaan suorituspaineista ja pysähtymään hetkeen, nauttimaan hetkestä ja ottamaan asiat sellaisina kuin ne ovat. Tietoisesta läsnäolosta käytetään myös nimeä mindfulness. 

Kurssin ohjaajana toimii psykologi Laura Viljanen. Kurssi on luottamuksellinen ja suljettu, eli aloittamisen jälkeen siihen ei voi tulla uusia jäseniä. Kurssille otetaan rajallinen määrä osallistujia, jotta ryhmä säilyy riittävän pienenä ja henkilökohtaisena.

 

Aikaisempien osallistujien palautetta:

" Voimauttava ryhmä. Sain keinoja stressinhallintaani."

" Parasta oli vertaistuki. Samassa tilanteessa olevat ihmiset ja muiden tilanteesta kuuleminen. Sain uusia keinoja arkeen."

" Tuntemattomien ryhmäläisten kanssa voi pohtia ja puhua asioista eri tavalla." 

" Ryhmä motivoi jatkamaan aiheiden työstämistä myös itsenäisesti. " 

FACE TO FACE -RYHMÄ

 

KENELLE: pienten lasten äideille

PAIKKA: tarkentuu ryhmän muodostamisen yhteydessä

KESTO: 4 x 2,5 t, yhteensä 10 tuntia

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: max 8 hlöä

 

FlouSoul
FlouSoul

FlouSoul on terapeuttinen pienryhmä Sinulle joka jännität esimerkiksi esiintymistä tai muiden ihmisten tapaamista. Jännitys kuuluu elämään, mutta joskus se voi estää sinua tekemästä asioita. FlouSoul -ryhmä auttaa sinua ymmärtämään jännitystäsi ja elämään sen kanssa ilman turhaa stressiä.

Jännittämiseen tutustutaan omien kokemuksien kautta, psykologisen tiedon avulla ja sosiaalisena ilmiönä. Ryhmä on sekä tietoa-antava että terapeuttinen: jokainen työstää omaa jännittämisen kokemustaan ryhmän avulla. Ryhmän vetäjänä toimii psykologi Laura Viljanen. 

 

KENELLE: Sinulle, joka koet että jännittäminen estää sinua toteuttamasta asioita. 

KESTO: 8krt x 2t, yhteensä 16 tuntia.

AJANKOHTA: Ryhmästä kiinnostuneet voivat kysyä suoraan ryhmänvetäjältä

seuraavista alkavista ryhmistä

MUISTA TUTUSTUA ILMOITTAUTUMISEHTOIHIN SIVUN LOPUSSA! 

RYHMIEN ILMOITTAUTUMISEHDOT: sitova ilmoittautuminen tulee tehdä ryhmän tiedoissa ilmoitettuun päivään mennessä sähköpostitse. Ilmoittautumisen jälkeen osallistuja saa maksettavakseen 50€ suuruisen varausmaksun. Jos osallistuminen perutaan ennen sitovaa ilmoittautumispäivää, voidaan varausmaksu palauttaa täysimääräisenä. Ilmoitettuun päivämäärään mennessä tehty sitova ilmoittautuminen velvoittaa ilmoittautunutta henkilöä vastaamaan ryhmän kokonaishinnasta. Ryhmän kokonaishinta on ilmoitettu ryhmätiedoissa. Kulut voidaan laskuttaa useammassa erässä. Mikäli osallistuja ei voi osallistua sairastumisen vuoksi ryhmään, lääkärintodistusta vastaan voidaan osallistumismaksu palauttaa niiltä kerroilta joille henkilö ei voi osallistua. Psykologipalvelu Floun järjestämä toiminta on arvonlisäverovapaata. 

Ryhmä toteutuu mikäli ryhmän tiedoissa ilmoitettu määrä henkilöitä sitoutuu toimintaan ilmoittautumisajan puitteissa. Ryhmän järjestäjä pitää itsellään oikeuden siirtää ryhmän toteutumisajankohta painavista syistä esim. vetäjän vakava sairastuminen sitovan ilmoittautumisajan jälkeen. Tällaisen tilanteen sattuessa ryhmän toteutumisesta neuvotellaan aina ilmoittautuneiden kanssa. Mikäli ryhmä peruuntuu järjestäjän toimesta, koko osallistumismaksu palautetaan. 

bottom of page