top of page

MUUT PALVELUT

Psykologin tutkimukset 

Flou tarjoaa psykologin kognitiivisia tutkimuksia esimerkiksi lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen haasteiden kartoittamiseen. Tutkimukset räätälöidään tilanteeseen sopiviksi ja menetelmät valitaan tutkimusaiheen mukaan. Voit kysyä myös aikuiselle suunnattua tutkimusta.

 

Tutkimus voi olla laajuudeltaan suppea, tavanomainen tai laaja. Tutkimukseen kuuluu yleensä tutkimustehtäviä, ja niiden lisäksi alkuhaastattelu sekä tutkittavan tilanteesta riippuen myös muita haastatteluita, havainnointia ja kartoittavia kyselyitä. Tutkimuksen päätteeksi pidetään tutkimuspalaute ja yhteenvetokeskustelu, ja psykologi kirjoittaa tutkimuksen tuloksista, havainnoista ja päätelmistä yhteenvedon tai lausunnon. 

Asiantuntija konsultaatio

Flou tarjoaa psykologian alaan sekä koulu- ja oppilaitosmaailmaan liittyvää konsultaatiota. Konsultaatiossa psykologi tuo mukaan keskusteluun tai tilanteeseen psykologisen ammatillisen näkemyksen. Konsultaatio voi olla esimerkiksi tilanteen uudelleen jäsentämistä ja erilaisten vaihtoehtojen tutkimista asiakkaan näkökulmasta. Konsultaatiossa pyritään välittämään asiakkaalle sellaiset tiedot ja taidot, joiden avulla vastaavia tilanteita ja asioita voidaan jatkossa ratkaista itse. Konsultaatio on eri asia kuin psykologin vastaanottotapaaminen, mikä tarkoittaa terapeuttista keskustelua asiakkaan aiheesta. Konsultaatio sopii hyvin terveydenhuolto- tai oppilaitoshenkilökunnan työn avuksi. 

Koulutukset

Flou voi toteuttaa psykologian alaan liittyviä koulutuksia ja aiheen alustuksia asiakkaan valitsemasta aiheesta tai valmiin ohjelman mukaisesti. Kouluille ja oppilaitoksille Flou voi toteuttaa mm. vanhempainiltoja valitusta teemasta.

bottom of page