top of page

NUOTTI-VALMENNUS

Nuotti-valmennus on matalan kynnyksen kuntouttava palvelu 16-29v. nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Toimintakyvyn heikentyminen estää tai rajoittaa nuoren nuoren toimintaa siinä määrin, ettei esimerkiksi eteminen opinnoissa onnistu tai työkyky on alentunut. 

 

Nuotti kuuluu Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluihin, ja toteutuu valmennustapaamisina nuoren omassa arkiympäristössä. Nuori voi hakeutua nuottivalmennukseen omatoimisesti tai verkostotoimijan kautta, lähetettä tai lääkärin lausuntoa ei tarvita. 

Kuntouttavana toimintana nuotti-valmennus tukee nuoren jaksamista, kartoittaa voimavaroja ja yhdessä etsien pyritään löytämään kuntoutumista edistäviä tekijöitä. Nuotti voi auttaa nuorta löytämään oman koulutuspolun, harjoittelun kautta työpaikan tai vaikka sopivaa vapaa-ajan toimintaa. Nuotin avulla nuori voi löytää oman sisäisen potentiaalinsa. Nuotti voi toteutua yhdessä nuoren läheisten ja verkoston kanssa. 

Psykologi Laura Viljanen toimii Kelan hyväksymänä nuottivalmentajana kaudella 2019-2020. Nuotti-valmennus toteutuu yhteistyössä Psykologipalvelu Mukanasi kanssa. 

Tutustu nuotti-valmennukseen tarkemmin Kelan sivuilla. 

Urban Dance

HALUAISITKO HAKEA NUOTTI-VALMENNUKSEEN?

Oletko 16-29v. nuori? Koetko toimintakykysi alentuneen siinä määrin, ettei arkinen elämä, opiskelu tai työnteko onnistu? Voit hakea kuntouttavaan nuotti-valmennukseen! 

 

Ota rohkeasti yhteyttä suoraan Kelaan, jossa sinua ohjataan nuottivalmennukseen hakeutumisessa. Voit ottaa yhteyttä myös oman alueesi TE-toimistoon, sosiaalitoimistoon tai jos sinulla on hoitokontakti, voit pyytää apua omalta työntekijältäsi. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan Psykologipalvelu Flouhun. Kun olet saanut Kelasta myönteisen kuntoutuspäätöksen nuottivalmennukseen, voit valita itse oman valmentajasi. 

bottom of page