top of page

FLOUN TAKAA

Flow tarkoittaa tunnetilaa, jossa ihminen kokee ajatuksien, tunteiden ja toiminnan yhdentyvän. Psykologipalvelu Floun palvelut tähtäävätkin asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, oman flow-tunteen löytymiseen. Silloin ajatukset, tunteet ja toiminta voivat soljua eteenpäin sopusoinnussa. 

Floun taustalla työskentelee psykologi Laura Viljanen. Lauralla on monipuolinen ja laaja työkokemus erilaisista psykologin tehtävistä sekä lasten, nuorten että aikuisten parista. Erityisasiantuntemusta Lauralla on mm. opiskeluhuollon tehtäviin, ja hän on työskennellyt kaikilla oppiasteilla esiopetuksesta korkeakouluasteeseen. Lauralla on runsaasti kokemusta erilaisten erityisryhmien parissa työskentelystä esim. erityiskouluissa ja erityisammattioppilaitoksessa. Opiskeluhuollon lisäksi Laura on työskennellyt lasten- ja nuorten psykiatrin poliklinikalla, kriisikeskuksessa sekä perheneuvoloissa. Ammatinharjoittajana Laura on työskennellyt mm. omalla vastaanotolla, kouluissa ja erilaisissa perheneuvoloissa sekä Kelan ammatillisen kuntoutuksen parissa.  

 

Tällä hetkellä Laura työskentelee ammatinharjoittajana omalla vastaanotolla sekä toteuttaen erilaisia psykologipalveluita esimerkiksi ostopalvelusopimuksella kuntasektorille. Lisäksi Laura toimii Kelan palvelutarjontaan kuuluvan Nuotti-valmennuksen valmentajana nuorille aikuisille. 

Laura lisäkouluttautuu psykoterapeutiksi ja on tällä hetkellä kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa. Psykologin vastaanottoa Laura pitää KKT-Keskus Arvon tiloissa  Hakaniemessä Helsingissä sekä etävastaanottoa verkossa. Etävastaanotolle voi varata ajan ympäri Suomen. Ajanvaraus ja yhteydenotot kotisivujen kautta tai KKT-Keskus Arvon kautta. 

Lauran työote on aktiivinen ja usein tapaamisilla käytetään toiminnallisia käyttäytymisterapian menetelmiä ja harjoituksia. Lauralla on erityistä osaamista mm. erilaisten mielialaoireiden, jännittämisen, stressin ja sosiaalisen ahdistuneisuuden hoitoon nuorilla ja aikuisilla. Lasten kohdalla Lauralla on kokemusta mm. lapsen haastavasta käyttäytymisestä (levottomuus, ärsykeherkkyys), nepsy-oireista, oppimisvaikeuksista, keskittymisvaikeuksista, tunne-elämän haasteista ja sosiaalisiin taitoihin liittyvistä vaikeuksista. Tapaamisilla voidaan harjoitella mm. tunnetaitoja. Lauralla on erityisosaamista kriisi- ja traumapsykologiseen työskentelyyn, ja hän on hankkinut aiheeseen liittyvää täydennyskoulutusta mm. lasten ja nuorten traumasuuntautuneen kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä EMDR-menetelmän käyttöön.

bottom of page